Most viewed products

DM642V2 kít phát triển xử lý ảnh với các chỉ số kỹ thuật chính
DM642V2 kít phát triển xử lý ảnh với các chỉ số kỹ thuật chính
Bộ thực hành PLC S7-200 dùng chung
Bộ thực hành PLC S7-200 dùng chung
GSM Remote control board,Working with GSM cell phone network, ECA-GPIs1.40
GSM Remote control board,Working with GSM cell phone network, ECA-GPIs1.40
ĐO MỨC NƯỚC, ĐO LƯỢNG MUA CHO SÔNG, HỒ, ĐẬP THỦY ĐIỆN
ĐO MỨC NƯỚC, ĐO LƯỢNG MUA CHO SÔNG, HỒ, ĐẬP THỦY ĐIỆN
Led hiển thị nhiệt độ và độ ẩm truyền thông RS485
Led hiển thị nhiệt độ và độ ẩm truyền thông RS485
Bộ thực hành vi điều khiển 16 bit
Bộ thực hành vi điều khiển 16 bit
Temperature and humidity Monitoring Remote System, GSM Alarm System, ECA-GPIs4.1TH
Temperature and humidity Monitoring Remote System, GSM Alarm System, ECA-GPIs4.1TH
Hệ thống Camera giám sát an ninh
Hệ thống Camera giám sát an ninh
Hệ thống đo mưa, đo mức nước từ xa
Hệ thống đo mưa, đo mức nước từ xa

Technology news

Alarm ATM Box Bank
Security ATM Alarm via SMS, Email, Sire
Temperature Monitoring for Pharma
Picture:     Ảnh 2: &nbs

Support Online


Sales Support
 

Technical suppot
Video

Login
NHA_CUNG_CAP hiendaihoaJPG ibs hungthinh vnpt Untitled-1tai_nguyen_moi_truonglogo_buu_dien Untitled-1AT_group20110329100613_logo_bien_bac_chuan_chu_bb12 Untitled-1comasUntitled-2etcNHA_CUNG_CAP