Hướng dẫn cú pháp tin nhắn cho thiết bị ECA-GPIs4.4ETH

Các tập lệnh tin nhắn Sms giao tiếp thiết bị giám sát môi trường ECA-GPIs4.4ETH

      Lưu ý:

-      Chữ cái đầu của lệnh luôn viết hoa. VD SMS: ad123456#0978… là sai cú pháp

Ad123456#Phone1#Phone2#…#Phone5                 -Cài số Admin

Ad123456#Phone1#00#00#00#00#Phone5             -Xóa số Admin

Old123456 new654321                  -Đổi mật khẩu

Infor?                                                 - Hỏi thông tin hệ thống

Setting?                                              - Hỏi thông tin cài đặt

Settemp LL HH                               - Cài đặt ngưỡng nhiệt độ cảnh báo

Sethumi LL            - Cài đặt ngưỡng độ ẩm  cảnh báo

Cusd*101#                                        - Hỏi thông tin tài khoản

Settime!                                             - Đặt thời gian thực của hệ thống, thời gian của thiết bị sẽ được đồng bộ với thời gian của mạng GSM.

Test?                          - Hỏi kết nối các thiết bị ngoại vi với vi xử lý

Resetposmem!         - Xóa dữ liệu ghi vào bộ nhớ ROM

Email?                       - Hỏi các email được cài đặt

Auth?                         - Hỏi các số điện thoại Admin

Alarm on                   - Bật báo động

Alarm off                  - Tắt báo động

Toutput SS                - Đặt thời gian ra còi báo động (SS= 00 – 99s)

Tdelay MM              - Đặt thời gian lặp lại báo động (HH=02 – 99min)

Tinfor                     - Đặt 1 thời điểm cố định trong ngày gửi sms

II.   Giải thích thêm một số tập lệnh Sms

  1. 1. Ad123456#Phone1#Phone2#…#Phone5

-      Cài đặt các số điện thoại Admin có quền giao tiếp với thiết bị bằng Sms

-      Chú ý 123456 là mật khẩu mặc định, ta có thể đổi mật khẩu này

-      Phone1..Phone5 là các số điện thoại quản trị giao tiếp được với thiết bị

-      VD: Ad123456#0915….#09812…

 

  1. 2. Ad123456#Phone1#00#00#00#00#Phone5

-      Xóa số điện thoại đã đăng ký

-      Chèn 00 vào số điện thoại cần xóa

 

  1. 3. Old123456 new654321

-      Mật khẩu phải là 6 ký tự

-      Mật khẩu mặc định của nhà sản xuất là 123456

-      VD: 654321 là mật khẩu mới

4.            Settemp LL  HH      

-      Lệnh cài ngưỡng nhiệt độ cảnh báo

-      LL  =  ngưỡng cài đặt cảnh báo mức thấp 

-      HH =  ngưỡng cài đặt cảnh báo mức cao

  1.              Sethumi LL HH

-    Lệnh cài đặt ngưỡng độ ẩm cảnh báo 

-      LL  =  ngưỡng cài đặt cảnh báo mức thấp 

-      HH =  ngưỡng cài đặt cảnh báo mức cao

  1. 6.    Resetposmem!

-    Lệnh xóa dữ liệu từ bộ nhớ Rom

-    Chú ý dùng lệnh này tất các các dữ liệu cảnh báo được ghi lại sẽ bị xóa hết

    7.                   Tinfor  HH

Cài đặt một giờ cố định trong ngày gửi thông tin hệ hống

-  HH= 00à24, nếu HH=24 loại bỏ chức năng này

-  VD: Tinfor 12    ,thì cứ 12h trưa hàng ngày sẽ có một bản tin sms gửi đến các số admin

 

Hỗ trợ trực tuyến


Kinh doanh. 

Ms: HÀ ANH

TEL: 02463251889

Phone: 0987736048

 Mr: Khánh

Phone: 0915396003

 

Hỗ trợ kỹ thuật Hà Nội: 

Mr Khánh, Mr Huynh, Ms Thúy

 Tel: 02466535554

 

 

 

Kinh doanhTPHCM.

Mr: Thuấn

TEL: 02837670640

 

 

Hỗ trợ kỹ thuật TPHCM.

Mr: Quyền

Tel: 02837670640


 

Trang giới thiệu tại Google+

Video

Đăng nhập
NHA_CUNG_CAP hiendaihoaJPG ibs hungthinh vnpt Untitled-1tai_nguyen_moi_truonglogo_buu_dien Untitled-1AT_group20110329100613_logo_bien_bac_chuan_chu_bb12 Untitled-1comasUntitled-2etcNHA_CUNG_CAP