Hướng dẫn cú pháp tin nhắn cho thiết bị ECA-GPIs4.4ETH

Các tập lệnh tin nhắn Sms giao tiếp thiết bị giám sát môi trường ECA-GPIs4.4ETH

Lưu ý:

-Chữ cái đầu củ lệnh luôn viết hoa. VD SMS: ad123456#0978… l sai cú pháp

Ad123456#Phone1#Phone2#…#Phone5 -Cài số Admin

Ad123456#Phone1#00#00#00#00#Phone5 -Xóa số Admin

Old123456 new654321 -Đổi mật khẩu

Infor? - Hỏi thông tin hệ thống

Default! -Cài đặt của thiết bị trở về trạng thái ban đầu của nhà sản xuất.

Resetchip  - Cho phép thiết bị khởi động lại từ xa.

Setting?- Hỏi thông tin cài đặt

Settemp LL HH - Cài đặt ngưỡng nhiệt độ cảnh báo

Sethumi LL - Cài đặt ngưỡng độ ẩm cảnh báo

Cusd*101# - Hỏi thông tin tài khoản

Settime! - Đặt thời gian thực củ hệ thống, thời gian củ thiết bị sẽ được đồng bộ với thời gian củ mạng GSM.

Test? - Hỏi kết nối các thiết bị ngoại vi với vi xử lý

Resetposmem! - Xó dữ liệu ghi vào bộ nhớ ROM

Email? - Hỏi các email được cài đặt

Auth? - Hỏi các số điện thoại Admin

Alarm on - Bật báo động

Alarm off - Tắt báo động

Toutput SS - Đặt thời gian r còi báo động (SS= 00 – 99s)

Tdelay MM - Đặt thời gian lặp lại báo động (HH=02 – 99min)

Tinfor - Đặt 1 thời điểm cố định trong ngày gửi sms

Calib Temp1 Humi1 Temp2 Humi2 - Calib cho các giá trị đo nhiệt độ và độ ẩm

Ví dụ:

Calib -1.1 0.9 -0.8 1.2 - Giá trị Temp1-1.1, Humi1+0.9, Temp2-0.8, Humi2+1.2

Output x on hoặc Output x off - Lệnh bật/tắt các lối ra OUT với x từ 1 đến 4.

II. Giải thích thêm một số tập lệnh Sms

  1. 1. Ad123456#Phone1#Phone2#…#Phone5

-Cài đặt các số điện thoại Admin có quền giao tiếp với thiết bị bằng Sms

-Chú ý 123456 l mật khẩu mặc định, t có thể đổi mật khẩu này

-Phone1..Phone5 l các số điện thoại quản trị giao tiếp được với thiết bị

-VD: Ad123456#0915….#09812…

 

  1. 2. Ad123456#Phone1#00#00#00#00#Phone5

-Xó số điện thoại đ đăng ký

-Chèn 00 vào số điện thoại cần xóa

 

  1. 3. Old123456 new654321

-Mật khẩu phải l 6 ký tự

-Mật khẩu mặc định củ nh sản xuất l 123456

-VD: 654321 l mật khẩu mới

4. Settemp LL HH

-Lệnh cài ngưỡng nhiệt độ cảnh báo

-LL = ngưỡng cài đặt cảnh báo mức thấp

-HH = ngưỡng cài đặt cảnh báo mức cao

  1. Sethumi LL HH

- Lệnh cài đặt ngưỡng độ ẩm cảnh báo

-LL = ngưỡng cài đặt cảnh báo mức thấp

-HH = ngưỡng cài đặt cảnh báo mức cao

  1. 6. Resetposmem!

- Lệnh xó dữ liệu từ bộ nhớ Rom

- Chú ý dùng lệnh này tất các các dữ liệu cảnh báo được ghi lại sẽ bị xó hết

7. Tinfor HH

- Cài đặt một giờ cố định trong ngày gửi thông tin hệ hống

- HH= 00à24, nếu HH=24 loại bỏ chức năng này

- VD: Tinfor 12 ,thì cứ 12h trư hàng ngày sẽ có một bản tin sms gửi đến các số admin

 

Hỗ trợ trực tuyến


Kinh doanh. 

Ms: HÀ ANH

TEL: 02463251889

Phone: 0987736048

Phone: 0915396003 Mr: Khánh

 

Hỗ trợ kỹ thuật Hà Nội: 

Mr Khánh, Mr Huynh, Ms Thúy

 Tel: 02466535554

 

  

Kinh doanhTPHCM.

Mr Thuấn

TEL: 02837670640

Phone: 0348824700 Mr Huỳnh

 

 

Hỗ trợ kỹ thuật TPHCM.

Mr: Quyền

Tel: 02837670640


 

Trang giới thiệu tại Google+

Video

Đăng nhập
NHA_CUNG_CAP hiendaihoaJPG ibs hungthinh vnpt Untitled-1tai_nguyen_moi_truonglogo_buu_dien Untitled-1AT_group20110329100613_logo_bien_bac_chuan_chu_bb12 Untitled-1comasUntitled-2etcNHA_CUNG_CAP