Giải Pháp Tổng Thể Cảnh Báo Ngoài Cho Các Trạm BTS

Giải Pháp Tổng Thể Cảnh Báo Ngoài Cho Các Trạm BTS

    GPIs_BTS của ECAPRO là hệ thống giám sát an ninh và điều khiển tự động nhà tram BTS cho phép giám sát và điều khiển thời gian thực. Nó vừa là thiết bị an ninh chống chộm vừa là thiết bị báo cháy cửa tự động điều khiển thông số môi trường để đảm bảo độ ổn định cho phép thiết bị điện tử của trạm BTS hoạt động. Đồng thời hệ thống này cũng ứng dụng được trong các phòng máy tính sever, phòng thiết bị y tế hiện đại và các phòng chứa thiết bị điện tử cao cấp.