Giám sát nhiệt độ trong sản xuất và lưu kho dược phẩm

Hiện có rất nhiều các sản phẩm nhạy cảm với nhiệt độ trong ngành sản xuất dược phẩm. Làm thế nào để chúng ta giám sát việc sản xuất và lưu trữ dược phẩm đồng thời đảm bảo tuân thủ các yêu cầu quy định về sức khỏe?