Hệ thống giám sát mức nước hồ và điều khiển bơm tự động

Liên hệ ngay

Facebook Comments

0 person(s) bought this product today

0 Lượt xem

Quan trắc mức nước hồ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với nhà máy trong vận hành và điều tiết hồ chứa. Hạn chế sai số đo mức nước giúp quản lý hiệu quả hơn nguồn nước cấp cho hạ du trong mùa kiệt, tính toán chính xác diễn biến lưu lượng về hồ và dung tích phòng lũ trong mùa mưa lũ, góp phần điều tiết – xả lũ các hồ chứa một cách hợp lý, hạn chế tối đa những thiệt hại do mưa, lũ, lụt gây ra.

Như vậy, nhu cầu đặt ra là cần có một hệ thống đo đạc giám sát mức nước có độ chính xác cao và ổn định theo thời gian. Do đó, ECAPRO đã nghiên cứu phát triển giải pháp “Giám sát mức nước hồ và điều khiển bơm tự động” nhằm giải quyết tính cấp thiết trong quan trắc mức nước tại các hồ đập hiện nay.

Sơ đồ tổng quan hệ thống giám sát mức nước hồ và điều khiển bơm tự động.

Nguyên lý hoạt động của hệ thống.

Hệ thống bao gồm các bộ datalogger  (ECA-GPIs6.6DA) lắp tại các trạm phục vụ thu thập dữ liệu đo từ các sensor đo mức siêu âm. Điều khiển bơm nước và cửa xả nước tự động theo thông số mực nước được cài đặt trước.

Các bộ Datalogger (ECA-GPIs6.6DA) sẽ truyền dữ liệu về bộ trung tâm (ECA-GPIs6.6CE-SERVER) lắp đặt tại phòng điều hành, kết nối hiển thị trên màn hình TV lớn trong nhà và kết nối màn hình LED ngoài trời. Khách hàng có thể giám sát và điều khiển từ xa thông qua mạng internet, 3G.

Giao diện phần mềm web tại trung tâm giám sát và điều khiển

Lắp đặt tủ quan trắc và điều khiển bơm ngoài trời

Lắp đặt cảm biến đo mức nước kiểu siêu âm