Module đo nhiệt độ và độ ẩm kết nối Modbus RTU

Liên hệ ngay

Facebook Comments

0 person(s) bought this product today

0 Lượt xem

  • Module ECA-TH485MOD kết nối được 5 cảm biến nhiệt độ (dải nhiệt độ đo -40 đến 80 độ C, độ phân giải 0.5 độ C). Loại không có hiển thị. Có kết nối Modbus RTU/RS485
  • Module ECA-TH485LE kết nối được 1 cảm biến nhiệt độ, độ ẩm (dải nhiệt độ đo -40 đến 80 độ C, độ ẩm từ 0-99%). Có hiển thị LED 2 dòng 8 số. Có kết nối Modbus RTU/RS485

Module đo nhiệt độ và độ ẩm kết nối Modbus RTU

 

  • Ứng dụng trong giám sát nhiệt độ và độ ẩm kho dự trữ lương thực quốc gia.
  • Ứng dụng cho giám sát cảnh báo nhiệt độ tron tủ đông thực phẩm của siêu thị.
  • Ứng dụng trong nhà kính trồng hoa tại Đà Lạt.
  • Ứng dụng trong kiểm soát nhiệt độ chăn nuôi gia súc.
Module đo nhiệt độ và độ ẩm kết nối Modbus RTU
Module đo nhiệt độ và độ ẩm kết nối Modbus RTU