THEO DÕI NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM NHIỀU ĐẦU ĐO, ECA-GPIs6.6CE


Facebook Comments

THEO DÕI NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM NHIỀU ĐẦU ĐO, ECA-GPIs6.6CE

Sơ đồ tổng thể của hệ thống:

THEO DÕI NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM NHIỀU ĐẦU ĐO, ECA-GPIs6.6CE

 

STT Những ưu điểm của trung tâm giám sát ECA-GPIs6.6CE
1 Chế độ thời gian thực RTC
2 Tải dữ liệu về từ thiết bị
3 Phân tích dữ liệu với biểu đồ được tạo từ cơ sở dữ liệu. Phân tích dữ liệu MIN, MAX, STD và giá trị trung bình MKT deg C là giá trị nhiệt độ trung bình rất quan trọng, được phát triển và ứng dụng trong kiểm soát nhiệt độ kho bảo quản dược phẩm.
4 Trích xuất dữ liệu dưới dạng file exel
5 Kiểm tra các sự kiện báo động
6 Kiểm tra sự chính xác của phép đo
7 Giám sát từ xa
8 Hiển thị lỗi kết nối hoặc lỗi thiết bị, lỗi cảm biến hoặc đứt dây cảm biến.
9 Cảnh báo trực tiếp bằng chuông, SMS, Email
10 Phần mềm web server, sử dụng ngôn ngữ HTML5, cho phép kết nối được tất cả các trình duyệt web của máy tính PC, tablets và smartphone
11 Lập lịch hẹn giờ bật tắt chế độ cảnh báo theo giờ và 7 ngày trong tuần.
12 Số đầu dò , đo nhiệt độ tối đa là 24 giá trị đo
14 Có màn hình HMI420, hiển thị và cài đặt tại chỗ
15 Sử dụng bộ nhớ trong 16GB
16 Lưu trữ dữ liệu đám mây tới 1 năm dữ liệu, miễn phí
17 Thiết bị kết nối USB3G cho việc nhắn tin SMS
18 Chế độ bảo hành tốt nhất với 2 địa điểm ở Hà Nội và TPHCM
19 Thiết bị được đo kiểm tại trung tâm đo lường chất lượng VN

 

THEO DÕI NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM NHIỀU ĐẦU ĐO, ECA-GPIs6.6CE

THEO DÕI NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM NHIỀU ĐẦU ĐO, ECA-GPIs6.6CE

 

 

Lắp đặt thiết bị tại Bệnh Viện Nhiệt Đới TPHCM:

THEO DÕI NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM NHIỀU ĐẦU ĐO, ECA-GPIs6.6CE

 

Lắp đặt thiết bị tại kho dược cty Zuellig pharma:

THEO DÕI NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM NHIỀU ĐẦU ĐO, ECA-GPIs6.6CE

Lắp đặt tại cty dược DKSH:

THEO DÕI NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM NHIỀU ĐẦU ĐO, ECA-GPIs6.6CE

Lắp đặt tại cty Dược Phẩm TƯ1 kho 1:

THEO DÕI NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM NHIỀU ĐẦU ĐO, ECA-GPIs6.6CE

 

Lắp đặt tại cty Dược Phẩm TƯ1 kho 2:

THEO DÕI NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM NHIỀU ĐẦU ĐO, ECA-GPIs6.6CE

 

Lắp đặt tại Bệnh Viện Nhiệt Đới HN:

THEO DÕI NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM NHIỀU ĐẦU ĐO, ECA-GPIs6.6CE

THEO DÕI NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM NHIỀU ĐẦU ĐO, ECA-GPIs6.6CE

 

 Lắp đặt tại công ty DKSH khu công nghiệp Quang Minh

THEO DÕI NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM NHIỀU ĐẦU ĐO, ECA-GPIs6.6CE

 

Lắp đặt tại kho ASG 

THEO DÕI NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM NHIỀU ĐẦU ĐO, ECA-GPIs6.6CE

 

THEO DÕI NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM NHIỀU ĐẦU ĐO, ECA-GPIs6.6CE

Phần mềm ứng dụng ECAPRO GPIs trên ứng dụng Android cho phép giám sát điều khiển online