Thông Tư 10/2021/TT-BTNMT kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu

Liên hệ ngay

Facebook Comments

0 person(s) bought this product today

0 Lượt xem

Data logger ECA-GPIs6.6DA đáp ứng Thông Tư 10/2021 Bộ TNMT như sau: 

 

QUAN TRẮC NƯỚC THẢI 

 

  • Thông số quan trắc nước thải tự động, liên tục bao gồm: nhiệt độ, pH, COD, TSS, amoni, lưu lượng đầu vào, lưu lượng đầu ra…. Kết nối với data logger qua tín hiệu 4-20mA, Modbus RTU/TCP…
  • Dữ liệu đo được data logger gửi về Sở Tài Nguyên Môi Trường với tần suất có thể cài đặt được trong thiết bị từ 1-999 phút đáp ứng tốt với Thông Tư 10/2021. Đồng thời dữ liệu cũng được lưu trữ trên bộ nhớ trong (lưu trữ đến 3 năm).
  • Dữ liệu truyền đi được định dạng theo tệp .txt, truyền đi theo phương thức FTP, có 3 trạng thái cảm biến là hiệu chuẩn, báo lỗi và bình thường.   
  • Thiết bị cho phép điều khiển máy lấy mẫu từ xa hoặc tuỳ chọn tự động lấy mẫu khi chỉ tiêu vượt ngưỡng cài đặt.

 

 

QUAN TRẮC KHÍ THẢI 

 

  • Hệ thống quan trắc không khí tự động, liên tục được lắp đặt nhằm giám sát liên tục các thông số: O2, CO, CO2, NOx, SO2, NH3, CxHy, bụi, nhiệt độ, lưu lượng khí thải…. 
  • Data logger có phần mềm Webserver cho phép giám sát điều khiển từ xa qua mạng internet. 
  • Phần mềm Webserver tích hợp cài được công thức toán học cho phép chuyển đổi các giá trị đo đúng thực tế.
  • Data logger có màn hình hiển thị 7” cho phép hiển thị tất cả giá trị đo.