Thiết bị giám sát nguồn điện BTS

Tính năng của thiết bị:
–  Giám sát thời gian mất điện: mất điện từ lúc nào đến lúc nào. Khi có các sự kiện này sẽ gửi tin nhắn SMS về tổng đài.
–  Giám sát thời gian chạy máy nổ: máy nổ chạy từ lúc nào đến lúc nào. Khi nào có sự kiện này sẽ gửi tin nhắn về tổng đài.
–  Giám sát sự can thiệp của người ngoài: bằng cách phân biệt được nguồn nào là điện lưới và nguồn máy phát.

Auto Draft