ECAPRO triển khai thành công Hệ thống giám sát cảnh báo nhiệt độ cho các tủ lạnh chứa thuốc của Bênh Viện Nhiệt Đới TPHCM

1. TÓM TẮT NHIỆM VỤ THIẾT KẾ

Giải pháp giám sát nhiệt độ được xây dựng trên cơ sở yêu cầu kỹ thuật của các tủ lạnh lưu trữ dược phẩm nhằm đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật về các thông số như: ổn định nhiệt độ từ 2 – 8 ° C, theo dõi và có cảnh báo trực tiếp bằng đèn báo và qua tin nhắn SMS và Email. Xem số liệu trực tiếp qua các máy tính được kết nối mạng LAN. Tổng hợp lịch sử theo từng chu kỳ ghi 1 tiếng/ 1 lần và các số liệu về cảnh báo.

Theo dõi và giám sát nhanh, chính xác, dễ dàng thao tác và sử dụng, thao tác thuận tiện cho các tủ trung tâm, dễ dàng lắp đặt và dễ dàng mở rộng thêm tủ lạnh khi cần.

2. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

– Lựa chọn, phân tích, tính toán quy mô, giải pháp thiết kế trên cơ sở tiêu chuẩn thiết kế hiện hành và quy chuẩn đã được duyệt. Trong đó, thành phần các yêu cầu bao gồm:

2.1 Tủ trung tâm giám sát ECA-GPIs4.1EL:

Thông số về quy mô:

  • Mỗi tủ trung tâm có khả năng quản lý 10 đầu đo nhiệt độ và 10 đèn báo sự cố tương ứng với các đầu đo nhiệt độ đó.
  • Giải pháp giám sát nhiệt độ bao gồm 03 tủ trung tâm và 18 tủ lạnh 500 lít được bố trí trong các phòng khác nhau.

Dải nhiệt độ Của các cảm biến từ -50 đến 85 ° C

2.2 Bố trí sắp xếp các tủ trng tâm bao gồm:

  • Tủ trung tâm 1 (đặt tại kho chẵn): bao gồm 01 tủ trung tâm GPIs4.1EL quản lý 10 tủ lạnh được bố trí trong hai phòng lạnh cách xa nhau.
  • Tủ trung tâm 2 (đặt tại kho lẻ): bao gồm 01 tủ trung tâm GPIs4.1EL quản lý 05 tủ lạnh.
  • Tủ trung tâm 3 (đặt tại đại lý thuốc): bao gồm 01 tủ trung tâm GPIs4.1EL quản lý 03 tủ lạnh.

3. QUY TRÌNH LẮP ĐẶT VÀ CÀI ĐẶT
Quy trình lắp đặt bao gồm 3 bước:
Bước 1: Lắp đặt đầu cảm biến và đèn báo vào tủ lạnh.
Bước 2: Đi dây từ thiết bị tới tủ trung tâm.
Bước 3: Đi dây mạng LAN từ tủ trung tâm tới MODEL ADSL.
Bước 4: Cài đặt cho Tủ trung tâm giám sát.

3.1 Lắp đặt thiết bị đo vào tủ lạnh
Đầu đo nhiệt độ được bọc kín để tránh được ẩm ướt sau đó được lắp bên trong tủ lạnh đảm bảo đo được nhiệt độ trực tiếp bên trong tủ.
Các đầu cảm biến nhiệt được đặt tại vị trí cảm nhận nhiệt chính xác nhất, sau đó cố định đầu đo trong tủ lạnh.
Các đèn báo sự cố được lắp trên tường cạnh các tủ lạnh với chiều cao 2.5m để dễ dàng quan sát và không bị tủ lạnh che khuất. Các tín hiệu sẽ được truyền qua cáp tín hiệu và được đưa ra bộ xử lý tín hiệu đầu đo nhiệt độ lắp bên ngoài cạnh tủ.
Lúc này tín hiệu sẽ được xử lý và được đưa ra ngõ ra tín hiệu và đưa về hộp đấu nối dây tín hiệu sau đó đưa về bộ trung tâm để xử lý.

 3.2 Đi dây từ thiết bị đo tới tủ trung tâm GPIs4.1EL:
Tại mỗi tủ lạnh sẽ lắp một thiết bị đo nhiệt và một đèn báo sự cố, ngõ ra điều khiển sẽ được đưa về một cổng tín hiệu của hộp đấu nối tín hiệu sau đó được đưa về tủ trung tâm bằng dây tín hiệu chống nhiễu đảm bảo tín hiệu được đưa về chuẩn xác và nhanh nhất.
Tuỳ theo từng vị trí của tủ lạnh và vị trí của từng phòng so với tủ trung tâm mà dây tín hiệu chống nhiễu có thể ngắn hay dài, và tuỳ theo từng địa hình từng phòng đi dây sao cho đạt được tính thẩm mỹ nhất.
Dây tín hiệu sử dụng loại dây tín hiệu 4 lõi có lớp giấy bạc chống nhiễu, toàn bộ các tín hiệu sẽ được truyền trên dây chung này.

3.3 Đi dây mạng LAN từ tủ trung tâm GPIs4.1EL tới MODEL ADSL:
Dây mạng LAN sẽ được đấu nối từ tủ trung tâm và kết nối với một cổng của MODEL ADSL, các cổng còn lại của MODEL ADSL sẽ được kết nối với máy tính. Tuỳ theo bộ chia của MODEL ADSL mà ta có thể kết nối với một hay nhiều máy tính, mỗi một cổng kết nối với một máy tính PC hay LAPTOP tạo thành mạng LAN khi đó ta có thể truy cập vào máy tính để theo dõi, kiểm tra và lấy dữ liệu.

3.4 Cài đặt các thông số cho Tủ trung tâm giám sát:

  • Cài đặt ngưỡng nhiệt độ thấp là 02°C và ngưỡng nhiệt độ Cao là 08°C.
  • Cài đặt số điện thoại phân quyền điều khiển với số điện thoại đầu tiên có quyền cao nhất và 4 số điện thoại tiếp theo đóng vai trò nhận thông tin.
  • Cài đặt Email nhận thông tin với 3 email có quyền như nhau.
  • Cài đặt Password cho phép cài đặt và điều khiển trên giao diện web.

 

 

 

ECAPRO triển khai thành công Hệ thống giám sát cảnh báo nhiệt độ cho các tủ lạnh chứa thuốc của Bênh Viện Nhiệt Đới TPHCMECAPRO triển khai thành công Hệ thống giám sát cảnh báo nhiệt độ cho các tủ lạnh chứa thuốc của Bênh Viện Nhiệt Đới TPHCM

ECAPRO triển khai thành công Hệ thống giám sát cảnh báo nhiệt độ cho các tủ lạnh chứa thuốc của Bênh Viện Nhiệt Đới TPHCMECAPRO triển khai thành công Hệ thống giám sát cảnh báo nhiệt độ cho các tủ lạnh chứa thuốc của Bênh Viện Nhiệt Đới TPHCM

Hình ảnh hệ thống được lắp đặt tại Bệnh Viện Nhiệt Đới