GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ CỦA CÁC TỦ LẠNH BẢO QUẢN MÁU VÀ DƯỢC PHẨM TRONG BỆNH VIỆN

1. Yêu cầu Giải pháp giám sát Nhiệt độ

Các nội dung yêu cầu cho giải pháp giám sát nhiệt độ các tủ lạnh bảo quản máu và dược phẩm :

 

Mục tiêu giải pháp :

  • Giám sát được nhiệt độ cho các tủ lạnh bảo quản máu và dược phẩm.
  • Dải nhiệt độ cần đo : từ -50oC đến +10oC.
  • Số lượng tủ lạnh : 20 tủ
  • Vị trí của các tủ lạnh : không cố định, được đặt ở các phòng khác nhau trong bệnh viện.
  • Mô tả: Giám sát kho lạnh, khi nhiệt độ vượt dải nhiệt độ cho phép thì báo động bằng các phương thức sau: đèn báo tại vị trí cảm biến nhiệt vượt ngưỡng, đèn còi báo tại tủ trung tâm, nhắn tin SMS đến số điện thoại người quản lý và hiển thị thông tin thời gian thực trên web server. Trong trường hợp mất điện lưới 220VAC, có ngay cảnh báo qua tin nhắn SMS về sự kiện mất nguồn điện lưới, để có những sử lý kịp thời. Trong trường hợp này thiết bị được tích hợp sẵn 1 UPS12V cho cả hệ thống để khi mất điện lưới, hệ thống vẫn hoạt động được trong vòng 12 giờ.

 

GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG GIÁM SÁT NHIỆT ĐỘ CỦA CÁC TỦ LẠNH BẢO QUẢN MÁU VÀ DƯỢC PHẨM TRONG BỆNH VIỆN