Giải pháp quản lý đo đếm, năng suất sản xuất từ xa qua mạng internet

– Đếm chiều dài của vải dệt may, với hàng nghìn máy dệt hoạt động liên tục, thay vì phải có người đi đọc số đếm chiều dài của từng máy, vừa không chính xác, vừa mất nhiều nhân công.
– Với giải pháp này, người quản lý chỉ cần ngồi ở bất kỳ đâu có mạng internet là có thể biết đc số đếm chiều dài của từng máy dệt may.
– Số liệu đc lưu trữ, phân tích kết quả, xuất file báo cáo theo thời gian. Giúp dễ dàng đánh giá được năng suất, hiệu quả sản xuất của từng máy, theo tháng, theo năm.
Giải pháp quản lý đo đếm, năng suất sản xuất từ xa qua mạng internet