Giải pháp giám sát nhiệt độ và độ ẩm từ xa qua mạng Internet và mạng di động GSM

  • ECAPRO cung cấp các tiến bộ vượt trội trong môi trường với hệ thống giám sát điều khiển nhiệt độ và độ ẩm cho các ứng dụng, nơi nó có thể làm nhiệm vụ quan trọng để giám sát và đáp ứng với những thay đổi môi trường ngay lập tức.
  • Mô hình cơ sở hạ tầng của chúng tôi có thể loại bỏ sự không cần  thiết để thuê mạng máy chủ và phần mềm. Bây giờ, với những tiến bộ trong công nghệ theo dõi nhiệt độ của ECAPRO, dựa trên nền web nhúng vào hệ thống có thể làm giảm đáng kể chi phí sở hữu công nghệ.
  • Khám phá các ngành công nghiệp khác nhau dưới đây và xem nơi cách mạng hệ thống giám sát nhiệt độ của chúng tôi đã được sử dụng với nhiều thành công!
  • Lưu trữ dữ liệu đo mọi lúc mọi nơi, kiểm tra dữ liệu đo để biết quá trình bảo quản có đáp ứng đúng yêu cầu không.
  • Giải pháp giám sát nhiệt độ và độ ẩm từ xa qua mạng Internet và mạng di động GSM

Giải pháp giám sát nhiệt độ và độ ẩm từ xa qua mạng Internet và mạng di động GSM
Bệnh viện (Hospital)
Chúng tôi cung cấp các giải pháp thiết thực và toàn diện để tự động theo dõi nhiệt độ liên tục của thiết bị bệnh viện. Sử dụng thiết bị trung tâm ECA-GPIs6.6CE có nhiều đầu đo nhiệt độ với nhiều dải đo khác nhau từ -100 độ C đến 100 độ C
Giải pháp giám sát nhiệt độ và độ ẩm từ xa qua mạng Internet và mạng di động GSM
Dược phẩm (Pharmacy)
 Chúng tôi giúp đảm bảo rằng các sản phẩm dược phẩm được duy trì theo các điều kiện bảo quản để đảm bảo chất lượng.
Giải pháp giám sát nhiệt độ và độ ẩm từ xa qua mạng Internet và mạng di động GSM

Ngân hàng máu (Blood Bank)
Chúng tôi giúp đảm bảo tất cả các sản phẩm máu được giữ ở nhiệt độ thích hợp và trong điều kiện thích hợp.

Giải pháp giám sát nhiệt độ và độ ẩm từ xa qua mạng Internet và mạng di động GSM

Thực phẩm (Food Services)
Giải pháp của chúng tôi là ghi lại và theo dõi dữ liệu trực tiếp từ tủ lạnh và máy lạnh mà không cần bất kỳ thiết bị vật lý để lưu trữ và quản lý các bản ghi nhiệt độ. Theo dõi nhiệt độ và độ ẩm trong các kho bảo quản lương thực, kho lưu trữ bảo quản thóc gạo, cà phê, hạt tiêu chè.

Giải pháp giám sát nhiệt độ và độ ẩm từ xa qua mạng Internet và mạng di động GSM

Trung tâm dữ liệu (Data Center)
ECAPRO hiện đang cung cấp các giải pháp theo dõi nhiệt độ, độ ẩm, rò rỉ nước và các an ninh an toàn tiên tiến nhất cho hàng trăm trung tâm dữ liệu triên toàn quốc

Giải pháp giám sát nhiệt độ và độ ẩm từ xa qua mạng Internet và mạng di động GSM

Khoa học đời sống (Life Science)
ECAPRO cung cấp một giải pháp thực tế đối với việc bảo vệ có giá trị, các mẫu chuẩn đoán nhạy cảm thời gian và các kết quả xét nghiệm

Giải pháp giám sát nhiệt độ và độ ẩm từ xa qua mạng Internet và mạng di động GSM

Vaccine / VFC
Chúng tôi cung cấp một giải pháp thực tế và giá cả phải chăng để đáp ứng các yêu cầu theo dõi nhiệt độ cho Chương trình Chủng Ngừa và VFC. Đảm bảo nhiệt độ vắc xin duy trì từ 2 oC đến 8 oC. Sử dụng thiết bị ECA-GPIs4.4EDS với 2 đầu đo cho 2 tủ lạnh văc xin.