Giới thiệu các giải pháp báo động, anh ninh tòa nhà mới của ECAPRO

  • ECAPRO thực hiện nhiều dự án lớn trong năm 2013. Các dự án với khả năng thực hiện truyền thông trên diện rộng (không giới hạn khoảng cách và không giới hạn về số lượng thiết bị kết nối) sử dụng phương án kết hợp quản lý tập trung và quản lý phân tán.
  • Việc kết nối truyền thông chủ yếu sử dụng 2 mạng GSM/GPRS và mạng Internet. Việc sử dụng 2 mạng này đang là xu hướng của thế giới, giúp việc trao đổi thông tin không còn giới hạn.
  • Các thiết bị của ECAPRO thực hiện các nhiệm vụ này được tích hợp nhiều công nghệ mới nhất về CNTT như công nghệ lưu trữ dữ liệu đám mây, công nghệ Internet Of Things và công nghệ lập trình web HTML5, JQUERY…
  • ECAPRO tích hợp nhiều công nghệ về phần cứng mới nhất phù hợp với xu hướng phát triển hiện đại, cho phép kết nối với các thiết bị khác nhau như máy tính PC, máy tính bảng và Smartphone.
  • Hãy cùng xem các video dưới đây để thấy được các công nghệ đó là như thế nào:

 

 

 

 

Giới thiệu các giải pháp báo động, anh ninh tòa nhà mới của ECAPRO

 

Giới thiệu các giải pháp báo động, anh ninh tòa nhà mới của ECAPRO