Hướng dẫn cách lắp đặt cho thiết bị GPIs

 

  • Các thiết bị GPIs của ECAPRO đã được đăng ký về kiểu dáng công nghiệp.
  • Để thuận tiện cho khách hàng sử dụng hết các tính năng hay của kiểu giáng công nghiệp này, chúng tôi đưa ra một số hướng dẫn lắp đặt sau:
  • Thiết bị sử dụng là thiết bị
  • Cảnh báo nhiệt độ,độ ẩm qua cuộc gọi, tin nhắn SMS,ECA-GPIs4.2TH