Thiết bị giám sát an ninh từ xa kết hợp camera

–    Phiên bản này ứng dụng cho các cảnh báo hình ảnh không liên tục, cảnh báo ngay lập tức với tin nhắn SMS, đồng thời vẫn có thể lưu trữ tốt các hình ảnh đó trong thẻ nhớ và truyền qua internet với giao thức FTP, TCP/IP, Email SMTP.
–    Ứng dụng cho cảnh báo an ninh từ xa (chỉ cần nơi đó có sóng điện thoại di động là có thể truyền thông tin không giới hạn khoảng cách) với công nghệ truyền thông di động GSM/GPRS.