Ứng dụng GPIs1.40 trong điều khiển cửa cuốn, cửa tự động

Với mục đích tạo ra những sản phẩm có tính ứng cao, đặc biệt với vấn đề giám sát và điều khiển thiết bị từ xa. Từ những phản hồi và yêu cầu của Khách hàng ECAPRO, chúng tôi đã cho ra rất nhiều ứng dụng sử dụng bộ GPIs1.40, trong đó có ứng dụng điều khiển cửa cuốn, cửa tự động từ xa bằng điện thoại di động. Với những tính ứng dụng cao của GPIs1.40, thiết bị có tính linh hoạt cho các thay đổi ứng dụng nhanh nhất, chi